Jedno z wejść do bodzowskiej kawerny od strony południowej