Nieczynny kamieniołom w Bodzowie - jeden z wylotów kawerny wyprowadza na jego stronę