Ze zbiorów Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej