Jedna z tablic w grobowcu Seifertów na Cmentarzu Rakowickim, datowana 1844