Podejście Drogą Krzyżową pod kapliczkę w Dolinie Mnikowskiej