Freski w Kaplicy Brancaccich: fragment "Rozdawania jałmużny i śmierci Ananiasza" Masaccia