Strzelnica w kaponierze wjazdowej Fortu 50 1/2 W Kosocice