Kościół Pokoju w Jaworze: figura Mojżesza w głównym ołtarzu (XVII w.)