Sala Rajców w ratuszu w Jaworze - fragment witraży