Obraz św. Sebastiana na stropie nawy kościoła w Jurgowie