Kościół św. Wojciecha w Kościelcu Proszowickim: obraz Matki Boskiej Śnieżnej w ołtarzu głównym