Wystawa w klasztorze bernardynów (Cracovia Sacra 2010): XX-wieczna chorągiew procesyjna