Kopia krucyfiksu z Numany w kościele Najśw. Salwatora w Krakowie