10 kwietnia 2010: pierwsze znicze pod krzyżem katyńskim