Kościoł karmelitów przy ulicy Rakowickiej - krucyfiks w kruchcie