NATO Days, Ostrawa 2010: pamiątkowe zdjęcie przy Stratofortecy