Wieże kościoła św. Małgorzaty widziane z rynku w Nowym Sączu