4. národné letecké dni, Piešťany: Slovak patatroopers