4. národné letecké dni, Piešťany: aerobatics by Zoltán Veres (Hungary)