Epitafium Franciszka Antoniego Wierzychowskiego, wmurowane w ścianę kościoła Mariackiego w Krakowie