Kościół Narodzenia NMP w Racławicach: fragment tryptyku "Święta Rodzina" (pocz. XVI w.)