Kościół Narodzenia NMP w Racławicach: święta Dorota na gotyckim tryptyku z pocz. XVI w.