Kościół Narodzenia NMP w Racławicach: święta Małgorzata ze smokiem na gotyckim tryptyku z pocz. XVI w.