Epitafium z 1627 roku, wmurowane w ścianę kościoła klarysek w Starym Sączu