Zwieńczenie kopuły jednej z kaplicy katedry na Wawelu