Kościół św. Marcina w Zawadzie koło Tarnowa: późnogotycki krucyfiks z początku XVI w.