Widok z Brestowej na wschód: na pierwszym planie Spalona; za nią, z lewej, Trzy Kopy i Hruba Kopa