Osobita z grzbietu Skrajnego Salatynu: "tam to, podług podania, ukryte są ogromne skarby po Janoszczyku pozostałe..."