Cerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych: mandylion z ikonostasu