Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Kruhelu Wielkim