Zachodnia ściana Łomnicy, widziana od strony Pięciu Stawów Spiskich