Figura na krucyfiksie stojącym przed kościołem w Staniątkach