Dawny wygląd kościoła w Trybszu - fragment informacji w gablocie informacyjnej na ścianie
Dawny wygląd kościoła w Trybszu - fragment informacji w gablocie informacyjnej na ścianie