Dawny zielony szlak z Karbu pod Przełęcz Świnicką — ocalała klamra z 1902 roku