Fragment zachodniej ściany Łomnicy z widocznym balkonikiem widokowym